Algemene voorwaarden en opzeggen

Een lesperiode is telkens een kwartaal:

  1. Je betaalt alleen de les data volgens rooster dus niet tijdens vakanties. Verrekenen van gemiste lessen is ook niet mogelijk, aangezien een plek voor jou is gereserveerd.
  2. Als je een les niet aanwezig bent, blijven de kosten dus gelijk. Wel kun je in overleg een les inhalen op een ander moment in de week.
  3. Betaling doe je per bank voor aanvang van de lesperiode op rekeningnummer: NL 94 ABNA 0436 0277 39. o.v.v. jouw naam en de periode.

Opzeggen:

Tijdens een lesperiode opzeggen is niet mogelijk. Opzeggen doe je altijd 1 maand voor aanvang van de volgende lesperiode d.w.z. voor 1 maart , 1 juni, 1 september, 1 december. Anders blijft het lesgeld verschuldigd voor de volgende lesperiode. Dit i.v.m. indeling van de groepen, zaalhuur en dergelijke.