Jnana-Yoga
Jnana-Yoga is het pad van Yoga dat gebaseerd is op wijsheid en kennis van het verstand. Jnana-Yogiís brengen eer aan het verstand van de mensheid. Zij gaan er vanuit dat alle problemen overwonnen kunnen worden door het bijeenbrengen van intellect en wijsheid. Er bestaan voor hen geen dogmaís en accepteren alle andere filosofieŽn en godsdiensten. Ze hebben ook een open, rationele maar nieuwsgierige kijk op het bestuderen van de geest.